REGULAMENT DE CLASIFICARE SPORTIVĂ

 

REGULAMENT DE CLASIFICARE SPORTIVĂ

 

Capitolul I

Scopul

Clasificarea sportivă urmăreşte:

a) stimularea practicării sistematice a radioamatorismului şi continua perfecţionare a măiestriei sportive;

b) perfecţionarea sistemului competiţional;

c) aprecierea nivelului de pregătire a radioamatorilor;

 

Capitolul II.

Titluri sportive, acordate pe viaţă

 

a) maestru emerit al sportului (antrenor emerit);

b) maestru al sportului;

Deţinătorii titlurilor primesc, la cererea lor expresă şi categoria de clasificare sportivă potrivit performanţelor realizate.

 

Capitolul III.

Categorii sportive

 

a) Categoria I-a

b) Categoria II-a

 

Capitolul IV.

Acordarea titlurilor şi categoriilor sportive

 

Pentru rezultate deosebite obţinute în competiţiile naţionale şi internaţionale oficiale, sportivilor români şi antrenorilor care i-au pregătit li se pot acorda titlurile de Maestru emerit al sportului, Maestru al sportului, respectiv de Antrenor emerit.

Aceste titluri se acordă de către Ministerul Tineretului și Sportului la propunerea Federației Române de Radioamatorism.

 

Art.1 MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI

 

1.1     Titlul de Maestru emerit al sportului se acordă sportivilor români in conformitate cu ARTICOLUL 2, aliniatul 2.2 din Ordinul Nr. 1072/2016.

 

Art.2  MAESTRU AL SPORTULUI

 

2.1 Titlul de Maestru  al sportului se acordă sportivilor români care au obţinut unul din următoarele rezultate în competiţiile oficiale de seniori:

a) - locul II-III la campionatele mondiale;

b) - locul I-III la campionatele europene;

c) - 2 locuri I-III la cupe mondiale cu minim 6 țări participante;

d) - 3 locuri I-III la cupe europene cu minim 6 țări participante;

e) - 4 locuri I la campionate naționale;

 

Art.3 Categorii sportive

3.1 Categoria I-a se acordă sportivilor români care au obţinut unul din următoarele rezultate în competiţiile oficiale de seniori sau norme tehnice:

a) - locul IV-VI la campionatele mondiale;

b) - locul IV-VI la campionatele europene;

c) - 2 locuri IV-VI la cupe mondiale cu minim 6 țări participante;

d) - 3 locuri IV-VI la cupe europene cu minim 6 țări paricipante;

e) - 4 locuri II-III la campionate naționale;

f) - sa realizeze 5 norme tehnice

 

3.2 Categoria II-a se acordă sportivilor români care au obţinut unul din următoarele rezultate în competiţiile oficiale de seniori sau norme tehnice:

a) - locul VII-XII la campionatele mondiale;

b) - locul VII-XII la campionatele europene;

c) - 2 locuri VII-XII la cupe mondiale cu minim 6 țări participante;

d) - 3 locuri VII-XII la cupe europene cu minim 6 țări paricipante;

e) - 4 locuri IV-VI la campionate naționale;

f) - sa realizeze 3 norme tehnice

 

Capitolul V

Norme tehnice

 

Art.1 Unde scurte

a) Să realizeze minim 5000 de legături radio;

b) Să prezinte QSL-uri confirmând număr de 75 de entități DXCC (active şi/sau anulate);

c) Să prezinte QSL-uri confirmând lucrul cu un număr de 300 de staţii româneşti;

d) Să prezinte QSL-uri confirmând lucrul în banda de 80 m cu staţii din 50 de entității DXCC;

e) Să prezinte QSL-uri confirmând lucrul în banda de 160 m cu staţii din 25 de entității DXCC;

f) Să prezinte QSL-uri confirmând lucrul în banda de 160 m cu staţii din 3 continente;

g) Să prezinte QSL-uri confirmând lucrul în mai multe benzi de frecvenţă  cu staţii din 6 continente;

 

Art.2 Unde ultrascurte

a) Să realizeze minim de 250 de legături radio în VHF;

b) Să realizeze minim de 50 de legături radio în UHF;

c) Să prezinte QSL-uri confirmând lucrul în VHF cu staţii din 10 entității DXCC;

d) Să prezinte QSL-uri confirmând lucrul în UHF cu staţii din 5 entității DXCC;

e) Să prezinte QSL-uri confirmând lucrul în VHF cu 150 staţii româneşti;

f) Să prezinte QSL-uri confirmând lucrul în UHF 20 de staţii româneşti;

g) Să prezinte QSL-uri confirmând lucrul în VHF cu 100 de staţii din alte ţări;

h) Să prezinte QSL-uri confirmând lucrul în UHF cu 15 de staţii din alte ţări;

 

Art.3 Telegrafie viteză

a) Să recepţioneze şi să înscrie manual, timp de 1 minut, un text format din grupe de câte 5 semne combinate la viteza de 100 semne pe minut;

b) Să recepţioneze şi să înscrie manual, timp de 1 minut, un text format din grupe de câte 5 litere combinate la viteza de 120 semne pe minut;

c) Să recepţioneze şi să înscrie manual, timp de 1 minut, un text format din grupe de câte 5 cifre combinate la viteza de 120 semne pe minut;

d) Să transmită timp de 1 minut, un text  format din grupe de câte 5 semne combinate cu viteza de 80 semne pe minut;

e) Să transmită timp de 1 minut, un text format din grupe de câte 5 litere combinate cu viteza de 100 semne pe minut;

f) Să transmită timp de 1 minut, un text  format din grupe de câte 5 cifre combinate cu viteza de 100 semne pe minut;

g) Să obţină la RUFZ un număr de 40.000 puncte: (valabil pentru RUFZ 3.1);

h) Să obţină la Morse Runner un număr de 1500 puncte;

 

PRECIZARI

 

La propunerea Federaţiei Române de Radioamatorism, titlul de Antrenor emerit poate fi acordat, prin excepţie, după pensionare și antrenorilor care au desfăşurat o îndelungată activitate practică în radioamatorism, au promovat în eşaloanele superioare de performanţă sportivi cu rezultate de excepţie pe plan internaţional, campionate mondiale, campionate europene şi/sau au contribuit la promovarea radioamatorismului pe plan internațional.

Titlurile de Maestru emerit al sportului, Antrenor emerit şi Maestru al sportului se acordă prin Ordin al Ministrului Tineretului şi Sportului.

Titlurile de Maestru emerit al sportului, Maestru al sportului sau, după caz, Antrenor emerit se revocă de drept de către Ministerul Tineretului şi Sportului, în cazul anulării de către organismul internaţional competent, din orice cauză, a rezultatului sau rezultatelor în considerarea căruia/cărora sportivului i s-a acordat titlul.

Titlurile de Maestru emerit al sportului, Antrenor emerit şi Maestru al sportului se pot retrage, la sesizarea Federaţiei Române de Radioamatorism, de către Ministerul Tineretului şi Sportului, în cazul în care persoanele care le deţin se află în una dintre următoarele situaţii:

- au fost sancţionate cu excludere din viaţa sportivă;

- au săvârşit, cu vinovăţie, abateri grave de la normele de etică sportivă sau a altor fapte prevăzute în statutele şi regulamentele acestora.

Pentru acordarea titlurilor de Maestru emerit al sportului, Antrenor emerit şi Maestru al sportului membrii afiliați trebuie să depună la registratura Federației Române de Radioamatorism următoarele documente:

- solicitare din partea membrului afiliat cu menţionarea performanţelor sportive;

- documente justificative referitoare la performanța sportivă;

- fotografie.